Brick House

Hulp bij alcohol- en middelenafhankelijkheid en ondersteuning aan familieleden

Problemen met alcohol, drugs of gokken: Hoe werkt het bij Brick House?

Brick House biedt een individuele behandeling, van ongeveer twaalf sessies, die u helpt om te minderen of te stoppen met alcohol- of middelengebruik. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een cognitief-gedragsmatige methode, die bekend staat als de Community Reinforcement Approach (CRA).

'Reinforcement' staat voor bekrachtigen: sterker maken!

De belonende werking van alcohol en drugs op de hersenen speelt een centrale rol in het ontstaan van verslaving. Het inspelen op deze beloningsaspecten staat dan ook centraal in de aanpak van Brick House. Deze benadering - nog relatief nieuw binnen de verslavingszorg in Nederland - richt zich op het creëren van een alternatieve leefstijl, die plezieriger en daardoor meer belonend is dan middelengebruik.


De behandeling van Brick House helpt u om positieve hulpbronnen aan te boren. Deze leiden vervolgens tot meer zelfbeheersing en het maken van verstandiger keuzes.

Wanneer kunt u beginnen?

CRA is een bewezen effectieve behandeling bij verslaving

Sinds de introductie van de Community Reinforcement Approach in de jaren '70 is de effectiviteit van deze methode al met vele studies bewezen. Het blijkt een van de meest effectieve methodes te zijn om het gedrag te veranderen bij mensen die afhankelijk zijn van middelen.

Links voor meer informatie