Brick House

Hulp bij alcohol- en middelenafhankelijkheid en ondersteuning aan familieleden

Hulp voor partners of familieleden

Hebt u het idee dat uw partner, geliefde, kind, huisgenoot, vader of moeder teveel alcohol of drugs gebruikt?

In deze training krijgt u handvatten aangereikt om de kwaliteit van uw eigen leven te verbeteren en samen met de drinkende of gebruikende ander een weg te vinden naar een alcohol- of drugsvrij bestaan.


CRAFT

Het programma luistert naar de naam CRAFT. Dat staat voor Community Reinforcement Approach and Family Training.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat:

·      Het programma de kwaliteit van uw eigen leven verbetert; deelname aan deze training reduceert stress omtrent het gebruikende familielid; het reduceert negatieve gevoelens, zoals boosheid, verdriet, angst en machteloosheid.

·       Na het volgen van de training ongeveer tweederde van de deelnemers in staat is geweest om hun familielid te motiveren tot behandeling.

·       Deelname aan CRAFT al leidt tot reductie in alcohol en drugsgebruik, zelfs voordat een behandeling is gestart.

Met behulp van deze training kunt u uw vaardigheden vergroten om meer regie over uw eigen leven te krijgen en kunt u uw naaste ook nog eens de best mogelijke hulp bieden.

Motiverende gespreksvoering

Een andere opstelling is vaak noodzakelijk om de ander te stimuleren om ook te veranderen. Aangezien een veranderde opstelling alleen niet voldoende is om dit bereiken krijgt u ook een aantal probleemoplossende- en communicatieve technieken aangeleerd, zoals de motiverende gespreksvoering. Dit is een methode waarmee u uw naastbetrokkene helpt voor te bereiden op verandering. Deze technieken zijn niet zo moeilijk om aan te leren maar soms is het wel moeilijk om ze toe te passen vanwege ingesleten patronen. In deze training kunt u op een veilige manier oefenen met de rolverandering.

Links voor meer informatie